Photo 722209Mijnheer Dreelinck Franklin
Beste Maria, kinderen, kleinkinderen en familie,
Ons oprecht medeleven met het heengaan van Franklin. We wensen jullie veel warmte, liefde en steun toe. Jérôme en Jeannine(schoolvriendin)
Photo 722209Mijnheer Dreelinck Franklin
Beste Maria en familie. Sterker dan de dood is de herinnering die blijft. Kathleen, Frank en het bestuur van de Ms-Liga Aalst wensen jullie heel veel sterkte in deze periode van afscheid en verdriet.
Frank Nuël en Kathleen Vereeken (voorzitster MS-Liga Aalst)
Photo 721120Mijnheer Jan Sterckx
beste familie van Jan,
we willen onze Christelijke deelneming aanbieden bij het heengaan van Jan.
We zijn de Heer dankbaar voor alles wat Jan betekende voor de parochie, onze werkgroep onthaal, en voor zovele mensen...
Samen met jullie geloven we dat Jan alleen lichamelijk gestorven is, maar in de volheid van zijn wezen leeft in die andere wereld van GOD, waar we met ons menselijk denken niet bij kunnen.
We bidden voor sterkte troost en bemoediging bij elkaar; we bidden voor Jan die het eeuwige leven is binnengegaan
Werner en Myriam Janda Van Leuven
Photo 720772Mijnheer François Matthijs
Onze oprechte deelneming, We zulle François blijven herinneren als een goede collega
Photo 720178Mevrouw Monique De Mulder
Onze oprechte deelneming bij het verlies van jullie moeder Nicole & Luc Bambrugge
Photo 716589Mijnheer Geert De Schrijver
Onze oprechte deelneming en enorm veel sterkte gewenst aan heel de familie en in het bijzonder aan Lotte.
Photo 718596Mevrouw Bracke Aline
Onze oprechte deelneming in de rouw die jullie treft.
Photo 718592Mevrouw Margriet Mortier
Onze kristelijke deelneming bij het overlijden van uw geliefde moeder Margriet.Als oud- Oordegemenaar kan ik Magriet nog goed herinneren .
Veel sterkte in de komende tijd .
Freddy en Hilda.
Photo 717775Mevrouw Julienne Van Den Eeckhout
Wij betuigen onze oprechte deelneming bij het overlijden van uw dierbare.
Veel sterkte !
Photo 717472Mijnheer Urbain Van de Brempt
Innige deelneming en veel sterkte in deze moeilijke tijden....
Photo 717411Mijnheer Kamiel Daelman
Diane, Karine en familie. Wij betuigen onze oprechte deelneming bij het overlijden van uw dierbare. Veel sterkte!
Photo 715776EH Paul Van Sande
Christelijke deelneming bij het overlijden van Eerwaarde Heer Paul Van Sande.
Moge hij na dit dienstbare leven voor God en de mensen nu deel hebben van de vreugde van Gods eeuwige nabijheid.
Oprechte deelneming.
Maria & Andre.
Photo 716589Mijnheer Geert De Schrijver
Lotte, wanneer je het soms moeilijk hebt denk dan aan de fijne momenten die je samen met uw papa mocht beleven. Veel sterkte voor u en uw familie. Patrick en Bernadette
Photo 716589Mijnheer Geert De Schrijver
Onze oprechte deelneming aan de ganse familie.
Andre en Nicole Van den Bossche Van De Velde
Photo 716397Mijnheer Albert Van Hemelrijck
Mogen goede herinneringen het grote verlies verzachten.

Met oprechte deelneming
Lisette Troch en kinderen
Photo 716675Mijnheer Herman De Lat
Diep onder de indruk na het lezen van het rouwregister wens ik de nabestaanden heel veel sterkte toe.
Photo 716397Mijnheer Albert Van Hemelrijck
Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Albert
Photo 715776EH Paul Van Sande
Onze Oprechte Deelneming.
Moge mooie herinneringen de pijn verzachten.
Photo 715776EH Paul Van Sande
Innige deelneming en veel sterkte aan de familie en vrienden
Zou het mogelijk zijn om een prentje mij op te sturen
De Moor Anita Kattelinnestraat 115bus 2
9420 ERPE
Photo 715776EH Paul Van Sande
Innige deelneming bij het overlijden en veel sterkte aan de familie en vrienden
De Moor Anita en Kieckens Paul KATTELINNESTRAAT 115bus 2
9420 ERPE
Gelieve ons een prentje op te sturen
Photo 715913Mevrouw Jenny Haentjens
Als een donderslag bij heldere hemel heb ik dit triestige nieuws van vernomen van Willem.
Mijn oprecht medeleven aan René, kinderen, familie en vrienden.
Sterkte!
Photo 715776EH Paul Van Sande
Wij bieden onze oprechte Christelijke deelneming aan bij het overlijden van E.H. Van Sande. We herinneren ons aan zijn mooie tijd als Pastoor van Kerksken. Zijn vieringen waren steeds met heel veel waarden! We zullen je nooit vergeten! Sterkte aan de familie